МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

СДРУЖЕНИЕ МОЦАРТОВИ ПРАЗНИЦИ - ПРАВЕЦ 04

СПОНСОРИ и партньори

Народно читалище "ЗАРЯ 1895"

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ

ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР: