МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

СДРУЖЕНИЕ "МОЦАРТОВИ ПРАЗНИЦИ 04"

ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР

 СПОНСОРИ И ПАРТНЬОРИ

 Народно читалище
"Заря 1895"

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ