27.09.2011

МОЦАРТ ВОЛФГАНГ АМАДЕУС -
КЛАСИКА И ДЖАЗ
гала концерт

ПРОГРАМА ЗА ДЕЦАТА

28.09.2011

29.09.2011

МАСКИ КРАСИВИ И ОПАСНИ ОТ МОЦАРТОВИ ОПЕРИ ПРЕКРАСНИ

музикална приказка