17 август, 2014

11:00
Тържествена зала, културен комплекс Правец

 

КОНЦЕРТ Майсторски клас на
Бруна Балиони