14 август, 2014

17:00
Зала RIU Pravets Resort Hotel

 

СРЕЩА С АВТОГРАФ
С ОПЕРНАТА ПРИМА БРУНА БАЛИОНИ